LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Nyhetsarkiv

2017
Juni

2016
Maj

2015
Juni

2014
December

2016-05-16 10:17

Årsredovisning 2015

Pressmeddelande

Ludvika Kommunfastigheter AB, årsredovisning för 2015.

Ludvika Kommunfastigheter AB redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2015.
Resultatet uppgick till – 5 446 tkr (+ 4 410 tkr), omsättningen till 169,4 Mkr (168,5 Mkr) samt balansomslutningen till 203,6 Mkr (235,2 Mkr), siffror inom parantes avser 2014.

Ludvika Kommunfastigheter AB huvudsakliga uppdrag är att sköta administration, drift, underhåll, service och lokalvård på Ludvika Kommuns alla verksamhetslokaler. Bolaget har till uppdrag att som moderbolag samordna verksamheten med sina tre dotterbolag.

Det lilla ekonomiska utrymmet för planerat underhåll får till följd att andelen akuta insatser istället ökar. Av underskottet för 2015 motsvarar 3 936 tkr kostnader för ökat akut underhåll som inte ersätts av Ludvika kommun. För 2015 utfördes reparationer och underhåll för 19 998 tkr vilket motsvarar ca 85 kr per kvm. Kostnaderna för värme och energi gav ett underskott på ca 2 050 tkr.

- Ludvika Kommunfastigheter AB är moderbolag i den fastighetskoncern som nu tar långsiktigt helhetsansvar för Ludvika kommuns fastigheter. Bolaget och fastighetskoncernen står inför många spännande utmaningar. Nöjda kunder, välskötta fastigheter samt en god ekonomi skapas genom en långsiktigt hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. Detta skapar fastigheter som för hela kommunen är och blir en viktig framgångsfaktor. De närmsta åren skall vi därför fortsätta att utveckla vår affärsmässighet, trygga vår kompetens och öka andelen underhåll på fastigheterna säger Ulf Rosenqvist vd för Ludvika Kommunfastigheter AB.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Ulf Rosenqvist 0240 - 869 00

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
Fax: 0240-869 19

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-861 00

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika