LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Nyhetsarkiv

2020-12-09 09:12

Nya hyror 2021

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.

Höjningen, som även gäller för bostäder som ägs av Ludvika Kommun och Ludvika Kommunfastigheter AB, är en genomsnittshöjning och kan variera från lägenhet till lägenhet, detta till följd av den differentierade hyressättningen som tillämpas *. Parkeringsplatser, motorvärmarplatser samt garage höjs med 10 kronor per månad och varmgarage höjs med 5 kronor per kvadratmeter och år. Förhandlingsbara lokaler får en höjning med 2%.

Hyresgästföreningen har under hösten vädjat om återhållsamhet i samtliga hyresförhandlingar då de som drabbats hårdast av varsel, permittering och sänkt inkomst till stor del är hyresgäster.

– Vi är nöjda med att LudvikaHem har tagit till sig våra propåer om att många hyresgäster lever i en besvärlig ekonomisk verklighet och inte klarar av några större ekonomiska utmaningar, säger Bo Fremén ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Ludvika.

– Det är en uppgörelse som tar hänsyn till den pågående pandemins effekter på hyresgästernas ekonomi, samtidigt som LudvikaHem får täckning för sina utgifter, bland annat ökade kostnader för taxeökning inom VA och renhållning, säger Ulf Rosenqvist Vd för LudvikaHem

På grund av byte av fastighetssystem kommer hyresökningen införas först på marshyran, det vill säga den årliga ökningen kommer fördelas på tio månader istället för på tolv.

* Differentierad hyressättning betyder att hyreshöjningarna kommer att skilja sig åt mellan olika lägenheter, detta för att varje lägenhet individuellt ska nå sin målhyra. De lägenheter som nått sin målhyra får därför en lägre höjning.


Frågor besvaras av: Ulf Rosenqvist, vd LudvikaHem AB
Bo Fremén, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika