LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Nyhetsarkiv

2021-05-03 16:04

Bokslut 2020

Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
Siffror inom parantes avser 2019.

Ett koncernbidrag har erhållits av dotterbolaget LudvikaHem AB på 75,3 Mkr och ett aktieägartillskott från Ludvika kommunfastigheter AB till LudvikaHem AB sker 2021 på nettoresultatet av koncernbidraget efter skatteavdrag.

Den låga räntan och den höga uthyrningsgraden har bidragit till bolagets goda förutsättningar för ökade insatser på fastigheterna i form av standardförbättringar, energi- och miljöåtgärder, underhåll och hyresgästanpassningar. Bolagets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick totalt till 55,6 Mkr (483,4 Mkr) varav 54,7 Mkr (244,4 Mkr) och avsåg ny- och ombyggnadsåtgärder. Bolaget har under 2020 utfört underhåll och reparationer för ca 33,1 (22,2 Mkr).

Under 2020 har arbetet fortsatt med att färdigställa och inviga ytterligare tre förskoleavdelningar och storkök på kvarteret Bäret vid Ludvika Gård, tre förskoleavdelningar och storkök på Biskopsgården i

Marnäs samt att under februari 2020 invigdes ett nytt LSS-boende med sex nya lägenheter, även det i Marnäs.

Tack vare de senaste årens fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika Kommunfastigheter AB har bolaget nu skapat en god grund för att hållbart och långsiktigt kunna ansvara för drift, nyproduktion, kundkontakter, lokalanpassningar och planerat underhåll ur ett helhetsperspektiv.

-Betydligt varmare år 2020, lägre personalkostnader och ständiga effektiviseringar har bland annat bidragit till ett bättre resultat än förväntat. Trots att bolaget på olika sätt påverkats av pandemin, som pågått under större delen av 2020, har verksamheten bedrivits i normalläge, men med tydliga restriktioner.

Jag vill passa på tacka mina medarbetare som alla har en tydlig och avgörande roll i bolagets goda resultat och för den framtida utvecklingen, säger Ulf Rosenqvist, vd för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika