LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Nyhetsarkiv

2022-06-27 09:25

Solviksskolan tog emot arkitekturpriset

Vår ordförande Ingvar Henriksson och arkitekten Elisabet Bergman håller upp den plakett som snart kommer att pryda skolans fasad.

Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.

– Jag är väldigt glad att SAGDA valde en skola. Barnen är vår framtid, och där ska vi satsa mycket, framhöll Elisabet Bergman på Sweco, ansvarig arkitekt i projektet, i tacktalet.

– Vi är mycket stolta över att få den här utmärkelsen. En fantastisk skolbyggnad, anpassad för eleverna, konstaterade Ingvar Henriksson, ordförande Ludvika kommunfastigheter.

Delas ut vartannat år

Arkitekturpriset delas ut vartannat år till det bästa projektet inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Juryns motivering

"Solviksskolans byggande har föregåtts av ett omfattande programarbete. Skolan är skickligt och känsligt byggd utifrån platsen med hänsyn till vegetation och nivåer. Den håller hög klass på material, stor hänsyn till dagsljus och med fina rumsbildningar, färgsättning och konstnärlig utsmyckning. Skolgården är lummig och grön, inspirerar till lek och pedagogisk verksamhet. Miljön är trygg och skyddad från biltrafik och buller. Allt detta samverkar till en långsiktigt hållbar arkitektur av hög klass."

Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika