LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

En historisk dag!

Måndagen den 23 april 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ludvika enhälligt att inleda överföringen av fastigheter från Ludvika kommun till Ludvika Kommunfastigheter AB.

Fullmäktige sa ja till det första paketet som innehåller 31 fastigheter med totalt 37 objekt. Fastigheterna har en yta på ca 30.000 kvm och köpet sker till bokfört värde som uppgår till cirka 63 Mkr.

Bolaget får nu en samlad kontroll av fastighetskostnaderna och åtgärder över tid och kan som både fastighetsägare och förvaltare se anpassningar, investeringar och en förädling av fastigheterna ur ett helhetsperspektiv. Långsiktigheten i fastighetsförvaltningen kan lyftas fram. Förutsättningar skapas för ett ökat underhåll på fastigheterna och för att få fler nöjda lokalanvändare i byggnaderna.

Frågor besvaras av Ulf Rosenqvist 0240-869 10.   

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
Fax: 0240-869 19

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-861 00

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika