LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

GDPR ersätter PuL

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning att gälla i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund hos oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet är med att vi behöver få personuppgifter. Vi som företag är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på uppdrag av oss.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas till en fysiskt levande person.

När du står i kö hos oss för att få en bostad eller redan har ett hyresavtal hos oss behöver vi uppgifter för att kunna administrera tjänster såsom köhantering, hyresaviseringar etc.

Personuppgifter som är nödvändiga att behandla i samband med ansökan är: Namn
Födelsedatum
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ekonomiska förhållanden
Önskat boende (lägenhetsstorlek, anpassat boende, område)
Arbetsgivares kontaktuppgifter

Gallring Det grundläggande kravet är att personuppgifter bara får bevaras så länge det är nödvändigt. När hyresförhållandet har upphört bör därför gallring av personuppgifterna ske. Undantag är att uppgifter i hyresavtalet är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet eller där hyresförhållandet har upphört pga misskötsamhet.

Dina rättigheter Det är vår skyldighet att behandla personuppgifterna på ett korrekt och relevant sätt. Du som kund har rätt att kontrollera att uppgifterna vi har om dig är rätt. För att kontrollera och eventuellt uppdatera dina uppgifter kontakta vårt kundcenter.


Aktuellt

 • Solviksskolan tog emot arkitekturpriset
  Den 13 juni delade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (SAGDA) ut arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
 • Personalparkeringar att hyra
  Parkeringsplatser med motorvärmare vid kommunala verksamheter tex förskolor, skolor, äldreboenden etc. är inte kostnadsfria för personal.
 • Resultat kundundersökning
  Tack till alla verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler som svarat på vår kundundersökning!
 • Bokslut 2020
  Ludvika Kommunfastigheters resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2020 till 13,1 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88,4 Mkr (-1,3 Mkr). Omsättningen uppgick till 212,7 Mkr (172,4 Mkr) samt balansomslutningen till 1 235 Mkr (1 208 Mkr).
  Siffror inom parantes avser 2019.

 • Kungliga biblioteket expanderar!
  Kungliga bibliotekets filmarkiv utökar sin verksamhet i Grängesberg.
 • Nya hyror 2021
  Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem för 2021 är nu klar och uppgörelsen innebär i snitt en höjning av hyran med 1,5 procent.
 • Försäljningar i Grängesberg
  Ludvika kommunfastigheter AB har nu sålt fastighet Laritstorp 6:63 (Grängesbergs brandstation/områdeskontor) samt mark vid Stallbackens skola.
 • Lokaler i Grängesberg
  Läs vår folder om lokalerna i Grängesberg
LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika