LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Värdegrund

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen och affärsidén. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners.

Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden; Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet.

Trygghet

Vi skapar trygghet genom vårt sätt att agera gentemot varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkansparters.

Vårt agerande kännetecknas av att vi är pålitliga, har hög säkerhet och ger en god service. Vi håller alltid vad vi lovar.

Vi är lojala med varandra, företaget och våra kunder, vilket bygger trygga och hållbara relationer.

Effektivitet​

Vi är lyhörda för våra kunders behov och åtgärdar saker inom avtalad tid. Genom god tillgänglighet och snabb återkoppling säkerställer vi att rätt saker blir gjorda.

Vi delar varandras kompetens och kunskap vilket bidrar till ett professionellt agerande. Vi omprövar gamla arbetssätt och utvecklar ständigt våra rutiner.

Affärsmässighet

Vi är affärsmässiga i vår syn på verksamheten och gentemot våra kunder. Med fokus på kunden förmedlar vi att denne kan lita på oss och att vi behandlar alla lika.

Vi följer lagar och regler och arbetar utifrån en medveten miljöpolicy.

​Med vänligt bemötande och arbetsglädje skapar vi den bästa lokal- och boendemiljön för våra kunder över tid.

Vår affärsmässighet bygger på en hög etik och moral. Vi skapar långvariga och stabila relationer till affärsnytta för våra bolag och våra kunder.

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika